Garnet blæsemiddel

Garnet

Meldgaard GARNET er et meget hurtigtvirkende blæsemiddel, hvor dysen skal bevæges henover overfladen betydeligt hurtigere end ved andre traditionelle engangs-blæsemidler. Samtidig er støvudviklingen minimal, således at sandblæseren konstant har godt udsyn og optimalt kan udnytte Meldgaard GARNET's hurtigt-skærende egenskaber. Udnyttes disse fordele fuldt ud, er det muligt at opnå en fordobling af produktiviteten kombineret med mere end en halvering af forbruget i forhold til sædvanlige engangsblæsemidler.

For at imødekomme de stadigt strammere miljø- og arbejdskrav, kan vi også tilbyde en vasket Meldgaard GARNET på enkelte produkter. Det vaskede produkt formindsker støvudviklingen yderligere og fremmer arbejdsmiljøet.

Meldgaard GARNET har på grund af sin hårdhed en meget lille nedslidning af de enkelte sandkorn. Med de rigtige opsamlingsmuligheder, hvor malingsrester, rust, støv og andre fremmedlegemer fjernes, kan Meldgaard GARNET, afhængig af den enkelte indsats, genanvendes 4-7 gange, uden at effektiviteten nedsættes.

I forhold til traditionelle overfladebehandlingsprocesser, hvor der benyttes engangs-blæsemidler, vil genbrug af Meldgaard GARNET derfor medføre en meget væsentlig reduktion i forbruget af blæsemiddel og dermed i omkostninger og miljøbelastning.

Se vores GarnetGreenline profilbrochure her:

Kontakt Jørn Holm

jh.jpg
 
Jørn Holm
Afdelingschef
Tlf. 7433 7206
Fax 7433 7205