Silikat - Meldgaard Holding
16456
page,page-id-16456,page-parent,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Silikat

Meldgaard Silikat A/S er førende, når det gælder salg af blæsemidler til stål- og skibsindustrien samt abrasiver til vandstråleskæring.

Med hovedsæde i det sydlige Jylland i Danmark, er vi centralt beliggende i forhold til resten af Europa, og vi leverer enten direkte til storbrugere eller gennem vore forhandlere.

Vores leverandører af råvarer er udvalgt gennem et langvarigt samarbejde og vore kvaliteter er derfor blandt de allerbedste

Meldgaard Silikat A/S tilbyder en totalløsning bestående af bl.a. transport, returtagning af brugte varer samt salg af reservedele til vandskæringsmaskine

Salgs- og leveringsbetingelser for Meldgaard Silikat A/S

Meldgaard Silikat A/S forhandler følgende produkter:

Meldgaard GARNET er et naturligt mineralsk abrasiv til vandskæring.

 

De enkelte sandkorn er af ekstrem hårdhed på grund af et meget højt indhold af almandit.
Meldgaard GARNET er yderst ensartet og fri for overkorn. Herved sikres optimal skæring i alle former for metaller, uden varmepåvirkning og strukturforandringer og med minimal efterbearbejdning.

 

Meldgaard GARNET fås både i en vasket og en uvasket kvalitet. Skæreevnen på begge produkter er af samme høje standard, dog formindsker den vaskede kvalitet støvudvikling ved skæring og forbedrer dermed arbejdsmiljøet.

 

Meldgaard GARNET produceres under strenge kvalitetskrav i Indien, og der udføres kvalitetskontroller i Danmark på akkrediteret laboratorium.

BartonLogo

Barton HPX anbefales, hvor skærekvaliteten sættes i højsædet, og hvor man ikke vil gå på kompromis.

 • Barton Garnet produceres i USA i moderne produktionsfaciliteter, hvor produktet knuses, finsigtes og pakkes.
 • Barton Garnet HPX har en ekstrem skæreevne, idet råproduktet er knust og derfor er meget skarpkantet.

 

Besøg Barton.com her

Greenline Garnet er et meget hurtigtvirkende blæsemiddel, hvor dysen skal bevæges henover overfladen betydeligt hurtigere end ved andre traditionelle engangs-blæsemidler. Samtidig er støvudviklingen minimal, således at sandblæseren konstant har godt udsyn og optimalt kan udnytte Greenline Garnet´s effektive egenskaber. Udnyttes disse fordele fuldt ud, er det muligt at opnå en fordobling af produktiviteten kombineret med mere end en halvering af forbruget i forhold til sædvanlige engangsblæsemidler.

 

For at imødekomme de stadigt strammere miljø- og arbejdskrav, kan vi også tilbyde en vasket Greenline Garnet på enkelte produkter. Det vaskede produkt formindsker støvudviklingen yderligere og fremmer arbejdsmiljøet.

 

Greenline Garnet har på grund af sin hårdhed en meget lille nedslidning af de enkelte sandkorn. Med de rigtige opsamlingsmuligheder, hvor malingsrester, rust, støv og andre fremmedlegemer fjernes, kan Greenline Garnet, afhængig af den enkelte indsats, genanvendes 4-7 gange, uden at effektiviteten nedsættes.

 

I forhold til traditionelle overfladebehandlingsprocesser, hvor der benyttes engangs-blæsemidler, vil genbrug af Greenline Garnet derfor medføre en meget væsentlig reduktion i forbruget af blæsemiddel og dermed i omkostninger og miljøbelastning.

 

Se vores GarnetGreenline profilbrochure her:

 • Er et kvalitetsprodukt med stor ensartethed, fremstillet efter og overholder ISO 11126-4
 • Er det mest anvendte engangsblæsemiddel i Danmark.
 • Kan anvendes på alle typer overflader herunder stål, letmetaller, beton, træ, glasfiber m.m.
 • Blev oprindeligt udviklet til erstatning for kvartssand, der på grund af arbejdsmiljøet skulle udfases, da støvet fra kvartssand forårsagede silikose.
 • Benævnes ”silikosefrit blæsemiddel” – indholdet af fri kvarts er under 0,1% .
 • Har mindst samme gode tekniske egenskaber som kvartssand, giver bedre sigt på grund af mindre støvdannelse.
 • Er altid på lager og kan leveres med kort varsel.
 • Kan leveres i silobil, bigbags eller 25-kg. småsække.
 • Leveres løst eller i bigbags i standardstørrelserne 0,25-1,4 mm., 0,25-2,2 mm og 0,8-2,2 mm.
 • Leveres i bigbags eller i småsække i størrelserne 0,2-0,5 mm, 0,25-1,4 mm og 0,5-2,0 mm.
 • Kan genanvendes efter brug i anden industri, så deponering undgås. Meldgaard tilbyder returløsning med dokumentation for miljøgodkendt genbrug.

Meldgaard Silikat A/S tilbyder udlejning af siloer.

Se mere her