Miljøcentre

Meldgaard har i mere end 30 år sorteret og håndteret affald, jord og genbrugsprodukter.
I dag har vi to store miljøcentre/modtageanlæg i hhv. Aabenraa og Kolding.

Det er særligt en fordel for dig at benytte Meldgaard til håndtering af Forurenet jord, Have/park affald, byggeaffald og diverse andre genbrugsfraktioner.

Til sortering af genbrugsfraktioner som pap, plast, glas mm har vi i Aabenraa en lukket professionel hal. Her kan du med økonomisk fordel, lade os sortere de fraktioner som har værdi, ud af dit affald.

Besøg Miljøcenter Aabenraa
Besøg Miljøcenter Kolding
Læs om affaldsfraktioner
Læs om forurenet jord