Recycling


Meldgaard Recycling A/S er etableret pr. 1. april 2003.

Meldgaard Recycling A/S kan tilbyde sortering af slagger og slaggerjern fra affaldsfyrede forbrændingsanlæg.

Selskabet har både mobile og stationære sorteringsanlæg. Vi udvikler hele tiden anlæggene for at sortere produkterne bedst muligt og derved få det reneste slutresultat.

I samarbejde med Meldgaard Miljø A/S kan meldgaard nu tilbyde en totalløsning, som består af aftagning af slagger samt sortering og afsætning af slagger og jern.