Restprodukter


Afdelingen for Restprodukter tager sig af følgende områder:

  • Modtagelse og sortering af slagger fra affalds-kraftvarmeværker i hele Danmark.
  • Modtagelse af flyveaske fra kul-kraftvarmeværker i Jylland
  • Afsætning af slagger og flyveaske til bundsikring under bygninger, veje, pladser og plansiloer som overdækkes med tæt materiale.


Vi har slaggepladser centralt placeret over hele Jylland, Fyn og Sjælland.
På pladserne sorterer vi slagger fra flere kraftvarmeværker.
Ved at genbruge slagger reduceres råstofforbruget af fyldsand, råjord og bundsikringsgrus.

Slagge kan også anvendes som fyldmateriale, dvs. som erstatning for almindeligt jordfyld ved jordarbejder i bygge- og anlægssektoren. Slagger er godkendt til brug efter Bekendtgørelse 1662 af 24. december 2010.

Slagger er et prisbilligt alternativ til naturlige råstoffer.

Du kan hente Bekendtgørelse 1662 af 24. december 2010 her.

Se Miljøredegørelsen 2010 for Meldgaard Miljø her

Kontakt Carsten Olsen

co.jpg   Carsten Olsen
Salg
Tlf. 7433 7299
Fax 7433 7275
email: co@meldgaard.com

Slaggemagasin