Vejbygning

Brug af slagger til vejbygning.

Der er store økonomiske- og miljømæssige gevinster ved at bruge slagger til vejbygning. Slagger kan bruges som erstatning for bundsikringsgrus, ved dæmningsopbygning og niveau regulering samt som opfyld i ramper ved tilkørselsanlæg. Slagger til vejbygning er et seriøst alternativ til naturlige råstoffer ved både kommunale og statslige vejbygningsprojekter, og er gennem årene brugt både ved store motorvejsprojekter og kommunale veje. Den har vist sig at være robust over for svingninger i vejret og kan således udlægges i perioder med megen nedbør.

Ved brug af slagger til vejbygning spares op mod 40% af bundsikringslaget pga. slaggens gode styrke og deraf reduceret koblingshøjde. Erfaringer har vist, at der kan spares ca. 20 % på projektomkostningerne ved brug af slagger – selvfølgelig afhængigt af de aktuelle bundforhold.
Slaggergrus er et 100% genbrugsprodukt.

Ønsker du mere information om brug af slagger til vejbygning, er du velkommen til at kontakte os.
 

Kontakt Carsten Olsen

co.jpg   Carsten Olsen
Salg
Tlf. 7433 7299
Fax 7433 7275
email: co@meldgaard.com

Slaggemagasin