restprodukter

Restprodukter

Vi har i over 40 år arbejdet med slagger og andre restprodukter til genbrug. Vores afdeling for restprodukter tager sig hovedsageligt af følgende områder, hvor vi betragter os som førende i Danmark:
  • Modtagelse og sortering af slagger fra affalds-kraftvarmeværker i hele Danmark.
  • Modtagelse af flyveaske fra kul-kraftvarmeværker i Jylland.
  • Afsætning af slagger og flyveaske til bundsikring under bygninger, veje, pladser og plansiloer som overdækkes med tæt materiale.
Vi har slaggepladser placeret over hele Jylland, Fyn og på Sjælland, hvor vi sorterer slagger fra flere kraftvarmeværker.
Ved at genbruge slagger reduceres råstofforbruget af fyldsand, råjord og bundsikringsgrus.

Slagger kan anvendes som fyldmateriale, dvs. som erstatning for almindeligt jordfyld ved jordarbejder i bygge- og anlægssektoren, og er et prisbilligt alternativ til naturlige råstoffer.

Slagger er godkendt til brug efter bekendtgørelse nr. 1662 af 24. december 2010.

I det hele taget sættes der årligt klare mål for høj kvalitet og miljøforbedringer i forbindelse med at vi er ISO 14001 og 9001 certificeret.

bekændtgørelsesknap

• Vi er 7 ansatte
• Vi har 6 pladser i hele landet
• I 2016 har vi afsat 400.000 tons forbrændingsslagger
• I 2017 har vi afsat 475.000 tons forbrændingsslagger

Landbrugsbyggeri

restprodukter som fundament

Brug slaggergrus til landbrugsbyggeri.

Landbrugsbyggeri kræver store investeringer. Med anvendelse af slaggergrus som bundsikring til dit landbrugsbyggeri, er du sikret en økonomisk gevinst, i forhold til f.eks. brug af stabiltgrus, fyldsand og råjord.

Meldgaard Miljø har stor erfaring med levering af slaggergrus i landbrugsbyggeri og kan henvise til mange projekter, hvor anvendelse af slaggergrus har været en succes med store økonomiske besparelser.

Slaggergrus er et 100% genbrugsprodukt.

Vejbygning

restprodukter under motorvej

Brug af slagger til vejbygning.

Der er store økonomiske- og miljømæssige gevinster ved at bruge slagger til vejbygning. Slagger kan bruges som erstatning for bundsikringsgrus, ved dæmningsopbygning og niveau regulering samt som opfyld i ramper ved tilkørselsanlæg.

Slagger til vejbygning er et seriøst alternativ til naturlige råstoffer ved både kommunale og statslige vejbygningsprojekter, og er gennem årene brugt både ved store motorvejsprojekter og kommunale veje. Den har vist sig at være robust over for svingninger i vejret og kan således udlægges i perioder med megen nedbør.

Ved brug af slagger til vejbygning spares op mod 40% af bundsikringslaget pga. slaggens gode styrke og deraf reduceret koblingshøjde. Erfaringer har vist, at der kan spares ca. 20 % på projektomkostningerne ved brug af slagger – selvfølgelig afhængigt af de aktuelle bundforhold.
Slaggergrus er et 100% genbrugsprodukt.

Ønsker du mere information om brug af slagger til bundsikring, landbrugsbyggeri eller vejbygning,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Personale i Restprodukter

Palle Holm
Palle Holm
Salgschef – Jylland & Fyn – Miljøcenter Bladknæk
Tlf.: 20 33 72 96
Mail: ph@meldgaard.com
Roland Boisen
Roland Boisen
Projektleder
Tlf.: 20 33 72 97
Mail: rob@meldgaard.com
Camilla Nielsen
Camilla Nielsen
Ingeniør
Tlf.: 20 33 72 99
Mail: can@meldgaard.com
Kathrine Eriksen
Kathrine Eriksen
Juridisk salgskoordinator
Tlf.: 20 33 72 43
Mail: ker@meldgaard.com
Michael Petersen
Michael Petersen
Driftsleder – Miljøcenter Koldingpladsen
Tlf.: 20 33 73 95
Mail: mp@meldgaard.com
Frank Sandgaard
Frank Sandgaard
Afdelingschef
Tlf. 20 33 72 31
Mail: fs@meldgaard.com