miljøcentre

Miljøcentre

Meldgaard har i mere end 40 år sorteret og håndteret affald, jord og genbrugsprodukter.
I dag har vi miljøcentre/modtageanlæg i hhv. Aabenraa, Marstrup og Kolding.
Det er særligt en fordel for dig at benytte Meldgaard til håndtering af forurenet jord, have/park affald, byggeaffald og diverse andre genbrugsfraktioner.
Til sortering af genbrugsfraktioner som pap, plast, glas m.m. har vi i Aabenraa en lukket professionel hal. Her kan du med økonomisk fordel lade os sortere de fraktioner, som har værdi, ud af dit affald.