Miljøcentre

Meldgaard har i mere end 30 år sorteret og håndteret affald, jord og genbrugsprodukter.
I dag har vi to store miljøcentre/modtageanlæg i hhv. Aabenraa og Kolding.

Det er særligt en fordel for dig at benytte Meldgaard til håndtering af Forurenet jord, Have/park affald, byggeaffald og diverse andre genbrugsfraktioner.

Til sortering af genbrugsfraktioner som pap, plast, glas mm har vi i Aabenraa en lukket professionel hal. Her kan du med økonomisk fordel, lade os sortere de fraktioner som har værdi, ud af dit affald.