Nyheder

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Så kom vores nye lille bil hjem. Vi har ikke mange biler som er så små, men trods den lille størrelse er det stadig en 2-kammer til tømning af delte spande 😄 Passer perfekt til Rømø hvor den skal køre dagrenovation 😄 ... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Hvordan tømmer man, et kammer af gangen ? Det ser ud som om at hele bagenden hæves på en gang.

Hent flere Facebook opslag

Om os

Arbejdsmiljø

Meldgaard som arbejdsplads

Meldgaard-ånd – under huden

Hos Meldgaard har vi en fri og uformel omgangstone. Vi sætter et godt fællesskab blandt medarbejdere og leder højt, og forsøger at styrke sammenholdet gennem en række sociale arrangementer. Vores kultur er uhøjtidelig, og det samme er tonen hele vejen igennem.

Hos Meldgaard tænker vi på andre end os selv. Vi samarbejder med bl.a. jobcenter og specialskoler, vi støtter kræftens bekæmpelse, lokalsporten, Dansk Røde Kors og WWF. Social ansvarlighed over for vore medmennesker er en naturlig del af vores hverdag – noget, vi bare gør.

“Vi sætter et godt fællesskab blandt medarbejdere og leder højt”

Helt naturligt – både som mennesker og som virksomhed. Meldgaard er en miljøvirksomhed, og derfor tænker vi på miljøet både eksternt og internt. Vi har altid gang i en række miljømæssige tiltag i virksomheden. Alt dette for at vi kan hjælpe med at bevare vores dejlige jord. Vi holder, hvad vi lover.

Bag navnet Meldgaard gemmer der sig en solid og erfaren virksomhed, der er ejet af den familie, som startede virksomheden for over 40 år siden. Vores historie er en vigtig del af vores identitet, og vi arbejder derfor sammen som en familie. Det skal være sjovt at komme på arbejde, så vi kan aflevere overskudsmennesker tilbage til dem, vi har lånt dem fra.

Vi bakker op om personlig og faglig udvikling. Sundhed tænkes ind i hverdagen, fordi vi mener, at sunde medarbejdere er sikre og glade medarbejdere. Frugtordning, sund kantine og fitnesslokale er bare nogle af de tilbud, vi har i vore lokaliteter i Aabenraa. Vi sørger også for, at vores medarbejdere bliver videreuddannet med tilbud om undervisning og efteruddannelse, også for dem hvor skolebænken og IT kan være svært.

“Vi sørger for, at vores medarbejdere bliver videreuddannet”

De mange arbejdsområder hos Meldgaard kan medføre meget forskellige arbejdsmiljøudfordringer, og derfor har arbejdsmiljøet og sikkerheden altid været et stort fokusområde. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere trives og kommer sikkert hjem fra deres arbejde. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og arbejder struktureret og målrettet med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed, bl.a. gennem forbedring af arbejdsgange og opfølgning på ulykker. Dette sker med klar ledelsesmæssig opbakning i alle dele af virksomheden og ved et konstant fokus på egen sikkerhed. Arbejdsmiljøarbejdet er en del af vores hverdag og går hånd i hånd med sundhed. Vi mener, at fokus på sundhed hos medarbejderne giver bedre medarbejdere og skaber bedre resultater, og at sundhed og trivsel skaber øget sikkerhed i arbejdet.

Vores arbejdsmiljøledelsessystem er opbygget efter principperne i DS/OHSAS 18001standarden. Målet er, at hver enkelt medarbejder trives i sit job, og at sikkerheden er i top, hvilket kan ses på sygefravær og arbejdsulykker.

Meldgaard vil som en ansvarsbevidst virksomhed fortsat arbejde på at forbedre såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø på alle niveauer i virksomheden.
Det gøres bl.a. ved at:

  • Sikre socialt engagement via sociale arrangementer som juleafslutning, udflugter, sommerfest, sportsaktiviteter mm.
  • Afholde medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem medarbejder og leder.
  • Have en fri omgangstone.
  • Prioritere dialog med medarbejderne om forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold.
  • Sikre høj faglig kompetence gennem udvikling og uddannelse af vore medarbejdere.
  • Forbedre det fysiske arbejdsmiljø løbende.
  • Holde faste årlige møder/uddannelse, hvor sundhedsambassadører og arbejdsmiljørepræsentanter mødes og sætter mål.
  • Tilgodese arbejdsmiljøhensyn ved indkøb af biler, maskiner, redskaber, produkter og serviceydelser, med hensyntagen til de økonomiske rammer.
  • Forebygge uheld gennem vurdering af risici samt systematisk arbejdspladsvurdering.
  • Overholde gældende lovkrav.

CSR

“Social ansvarlighed – CSR – en stor del af vores hverdag.
Vi arbejder dagligt med vores sociale ansvarlighed, hvor vi bl.a. tager ansvar for vores medmennesker”.

Se mange flere videoer om Meldgaard Gruppen på vores Youtube kanal

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Databeskyttelsespolitik.
I Accept
2010-2020
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Databeskyttelsespolitik.
I Accept
2000-2010

Lad os mødes på de sociale medier

Kundeservice

Leverandørservice

Tilmeld dig til betaling af fremtidige fakturaer, så undgår du selv at skulle huske på det.

Anmeld skade

Hvis din ejendom beklageligvis er blevet beskadiget af os, kan du anmelde skaden her.

Ansøg om sponsorat

Vi tager stilling til alle sponsorater to gange årligt. Hhv. ultimo februar og ultimo august.

Vi støtter

Forskning

Vi støtter årligt Kræftens bekæmpelse. Det er en ubarmhjertig sygdom, som kan ramme os alle, og i en stor virksomhed som vores, har vi haft sygdommen tæt på flere gange. Derfor ønsker vi at støtte forskningen inden for området.

Kræftramte børn

Vi støtter Familier med kræftramte børn. Hvert år får ca. 160 børn i Danmark konstateret kræft. Det er en barsk sygdom og der er ikke altid mulighed for at gøre ting som familier normalt gør. Derfor støtter vi Familier med kræftramte børn, så de har mulighed for at få nogle gode oplevelser og støtte i en ellers hård tid.

Natur

Vi går ind for bæredygtighed på tværs af arter, og derfor støtter vi for 19. år i træk WWF.
Naturen er under massiv pres, og vi bakker op om WWF´s mission, om at skabe en fremtid hvor mennesket lever i harmoni med naturen.

Lokale aktiviteter

Vi ønsker at Sønderjylland fortsat skal være et attraktivt område for både unge, børn og voksne.
Sport skaber sammenhold og glæde – derfor støtter vi følgende lokale sportsklubber og aktiviteter: Boldklub AabK, SønderjyskE og Rødekro Cykelklub, ABC BadmintonAabenraa Bjergmaraton samt DHL stafet.
Vi støtter også sociale aktiviteter, der skaber sammenhold og glæde, heriblandt Julehjertebyen og Nr. Hostrup Hus.

SønderjyskE

”Meldgaard er som hoved- og projektsponsor én af hjørnestenene i SønderjyskE. Virksomheden har i en årrække været en aktiv og meget værdsat samarbejdspartner. I forhold til de lyseblå sportsgrene, er Meldgaard gået foran med stort engagement i det sønderjyske landsdelsprojekt, til glæde for hele regionen”.

Claus Rasmussen, SønderjyskE

Sponsorater

Alle kan søge om sponsorater. Vi udlodder ca. 20 sponsorater om året i. Der er deadline ultimo februar og august. Har du spørgsmål omkring sponsorater kontakt os venligst på: ds@meldgaard.com eller Søg om sponsorat her.

Udviklingsprojekter

Optimering af slagge

af disse slagger med stor succes, og råder i dag nok over de mest avancerede mobile sorteringsanlæg i verden. Vores anlæg behandler ca. 550.000 tons slagger årligt, svarende til 85% af alle slagger i Danmark.

Formålet med dette projekt har været, at udvikle et nyt sorteringsanlæg, der kan frasortere den fine fraktion af affaldsforbrændingsslagger på 0-8 mm og derefter udtage jern og metaller af denne. Målet med projektet har været at øge udsorteringsprocenten og udvindingen af metaller, herunder værdifulde ædelmetaller, som findes i denne fine fraktion.

Projektet har bygget på den knowhow, som allerede fandtes i virksomheden efter mange års udviklingsarbejde, men der er opnået ny viden om sortering af helt fine partikler på under 8 mm samt om sammensætning af nyeste teknologier og komponenter.

Projektet har været en stor succes, og resultatet er en stigning i udtagningsprocenten for metaller på ca. 30%. Tilmed kan vi udtage metaltyper, som ikke er blevet udtaget før. Ved at oparbejde metallerne, som før blot blev tilbage i restproduktet, kan man forlænge levetiden af naturressourcerne.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektperiode: December 2013 – November 2014

Sigtning af slagger

og råder over nogle af de bedste og mest avancerede mobile sorteringsanlæg i verden. Vi er på grund af vores viden og ekspertise inden for udtagning af metaller blevet kontaktet fra USA og siden 2012 har vi været aktive i USA på netop dette område.

I USA består affaldsslaggerne af en sammenblanding af bundaske, flyveaske og kalk, hvilket medfører våde slagger, som klumper og ikke kan behandles, som vi normalt ville gøre i Danmark. I begyndelsen har vi derfor haft svært ved at håndtere de amerikanske slagger. Formålet med dette projekt var at finde den rette sorteringsteknik til at løse de udfordringer, vi har haft for at kunne komme ind på det amerikanske marked.

I samarbejde med søsterselskabet Meldgaard US Inc. har Meldgaard Recycling A/S udviklet og fremstillet et helt nyt anlæg i Danmark med den teknologi, der sætter os i stand til at sortere slagger i USA. Herefter blev anlægget fragtet til USA og sat i produktion.

I dag er det drift ved et stort forbrændingsanlæg i Baltimore, Maryland. Her går slaggerne direkte fra forbrænding videre til anlægget, hvor jern og metaller frasorteres. Der sorteres ca. 600 tons slagger 5 dage om ugen året rundt.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektperiode: December 2013 – November 2014

Den intelligente container

for Grønne Forretningsmodeller, og har til formål at afdække mulighederne for automatisk registrering af, hvornår en af vore kunders containere skal tømmes.

For at lette vores ruteplanlægning og befri vores kunder for bekymringer vedr. affaldsafhentning, har vi undersøgt, hvordan vi kan tilbyde vores kunder en såkaldt intelligent container, der ved hjælp af sensorer kan give besked, når den er ved at være fuld.

Med hjælp fra Teknologisk Institut har vi undersøgt mulighederne, og opstillet en forretningsplan med både økonomiske og miljømæssige konsekvenser samt strategiske overvejelser.

Programmets fase 1 gik i luften i januar 2014, hvor 29 danske virksomheder blev udvalgt til programmet. I oktober 2014 gik 15 virksomheder videre til fase 2. Meldgaard var dog ikke heriblandt, og har derfor ikke implementeret idéen.

Højteknologisk adskillelse af metalfraktionen fra forbrændingsslagger

og er derfor af generel interesse for en stor del af Meldgaard-koncernen. Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at udvikle produktionsfaciliteter specielt indrettet mod adskillelse af metaller fra forbrændingsslagger. Metallerne udsorteres i dag i samlede metalfraktioner, som sendes til udlandet for oparbejdning, men med et specialbygget anlæg vil vi selv kunne udskille forskellige fraktioner fra disse blandede metalfraktioner.

Ingen anlæg i Europa er i dag specialdesignet til dette, og de udtager derfor normalt kun dele af 1-2 fraktioner, inden resten sendes videre til yderligere sortering. Målet er således at udføre en større del af finsorteringen selv for at reducere transporten og holde aktiviteterne i Danmark ved hjælp af højteknologiske sorteringsanlæg.

Projektperiode: december 2014 – juni 2015

Den hybride skraldebil – et projekt der er støttet af Trafikstyrelsen

Målet er at de konverterer brændstofforbruget fra bilernes arbejdsfunktioner til el. På den måde bliver vi klogere på, hvordan vi fremover opfylder kravene til lavere emissioner og forbedret arbejdsmiljø på den bedst mulige måde.

Der er konstrueret to testkøretøjer i projektet, som forventes at blive fremtidens hybrid-elektriske skraldebiler.  Testkøretøjerne har været på rullefelt hos teknologisk institut og der foretages pt. markforsøg.

Omstilling til supercut – genanvendelse af sand til vandstråleskæring

Under projektet har vi udviklet en forretningsmodel, som gør det muligt at genbruge garnet-sand fra vandstråleskæreindustrien og efterfølgende har vi bygget helt nye produktionsfaciliteter i Brastad i Sverige for at implementere løsningen.

Når sandet er brugt i vandstråleskæring, tager vi det retur og genanvender det, efter at det har gennemgået en rensnings- og sigtningsproces. Ca. 50 % indgår i produktionen af nyt sand, mens de øvrige 50 % genanvendes i f.eks. isolering eller beton. Der er bygget ca. 1600 m2 helt nye produktions- og lagerhaller og et nyt produktionsanlæg, og vi er nu klar til at producere sand på en langt mere miljøvenlig måde end tidligere set på markedet.

Vi har påvist, at det genanvendte sand oven i købet har en bedre skæreevne og dermed øger effektiviteten af skæreprocessen, hvorfor der kan tales om decideret upcycling af ressourcen. På den måde er løsningen både miljøvenlig og økonomisk bæredygtig.

Projektperiode: August 2013 – September 2014

Historie

Meldgaard Gruppen blev grundlagt i 1970, hvor Peder Meldgaard startede med en enkelt mindre lastbil under navnet Aabenraa Budcentral.
• 1970 – Aabenraa Budcentral blev grundlagt på privatadressen på Petersborg i Aabenraa
• 1971 – Margit og Peder Meldgaard flyttede privaten og virksomheden ind på Forstalle 75 i Aabenraa
• 1971 – En flytteafdeling blev etableret
• 1971 – Opstart af udlejning af borde, stole og service ”Meldgaard Serviceudlejning A/S” v. Margit Meldgaard. (Afdeling blev solgt fra i 2008)
• 1977 – Virksomheden flyttede i andre lokaler på havnen i Aabenraa
• 1976 – Meldgaard vandt licitationen på dagrenovation i Aabenraa kommune. (Opgaven havde vi 32 år frem til 2008)
• 1977 – Meldgaard fik eneforhandlingen af Hollandske Hejselad for container transport
• 1978 – Virksomheden flyttede ind på Industrivej 1 i Aabenraa
• Start 1980’erne – Salg af silikat til sandblæsning og senere import af sand fra Indien ligeledes til sandblæsning
• 1987 – Meldgaard Silikat A/S og Meldgaard Hydraulik A/S blev etableret
• 1989 – Et selvstændigt selskab til dagrenovation og andre miljøopgaver, “Meldgaard Miljø A/S”, blev etableret
• 1993 – Meldgaard Handel A/S blev etableret
• 1995 – Hovedkontoret flyttede fra Industrivej 1 til Askelund 10 i Aabenraa
• 1998 – Meldgaard Engros A/S blev etableret, som en udspringer fra detailbutikken
• 2001 – 2005 – Meldgaard Miljø A/S vandt licitationen på indsamling af dagrenovation i en række jyske og fynske kommuner, hvilket medførte en ekspansion fra ca. 80 til 400 ansatte.
• 2003 – Meldgaard Recycling A/S, som hovedsagligt sorterer slagger fra kraftvarmeværkerne, blev etableret
• 2003 – Meldgaard Miljø A/S åbnede sorteringshal på Bladknæk i Aabenraa. Tidligere blev denne hal benyttet til opmagasinering af slam
• 2005 – Et længerevarende generationsskifte blev afsluttet, hvilket betyder, at virksomheden i dag ejes og drives af 2. generation, Henrik, Lasse og Line Meldgaard
• 2008 – Administrationen på Askelund blev udvidet og samtidig blev to store siloer til Meldgaard Silikat bygget
• 2011 – Meldgaard købte 50 % af aktierne i Garnet Greenline i Sverige
• 2012 – Meldgaard købte Fogtmann Transport A/S, bestående af 25 lastbiler og 30 ansatte
• 2012 – Meldgaard UK og Meldgaard US blev etableret med henblik på opstart af miljøaktiviteter i udlandet.
• 2012 – Meldgaard Recycling startede op med sortering af slagger i Boston/USA
• 2013 – Meldgaard Miljø A/S vandt 5 nye kommuner i dagrenovation og var for første gang repræsenteret på Sjælland
• 2014 – I Kolding etableredes en miljøplads på 25.000 m² til modtagelse af alle former for erhvervsaffald
• 2015 – Meldgaard Transport A/S etablerede en selvstændig afdeling på Sjælland.
• 2016 – Meldgaard Miljø A/S solgte 3 dagrenovationsopgaver i Øst Danmark til M. Larsen
• 2016 – Meldgaard Recycling AB etableredes, hvor vi nu sorterer slagger i Sverige.
• 2017 – Meldgaard Recycling A/S bygger en fabrik i Kolding til sortering af slagger.
• 2018 – Bulk-transport A/S stiftes sammen med Allan og Jesper.
• 2019 – Meldgaard Transport A/S og Bulk-Tranport A/S køber sammen størstedelen af vognmandsfirmaet J.P. Johannsen A/S.

• 2020 – Bulk-Tranport A/S køber pallegods aktiviteterne ved Jepsen & Fredsholm ApS.
• 2020 – 1. maj fejrede vi 50 års jubilæum med drive-through-gæster pga. Coronakrisen

Vores vision

Vores vision er at drive en økonomisk velfungerende og uafhængig familievirksomhed.

Vi vil fortsætte udviklingen inden for transport, miljø og handel med fokus på optimering og vækst .

Idegrundlaget drives igennem vores frie omgangstone og fælles forståelse for kvalitet og service. Værdiskabelsen understøttes af en række processer og systemer, som alle skal sikre at den fornødne viden og “Meldgaard-ånd” er til stede i en økonomisk sund og veldrevet virksomhed med dygtige og engagerede medarbejdere.

ORGANISATIONSPLAN